Green Stage

EA evenementen combineert kennis van evenementen in de breedste zin van het woord met duurzaamheid.

Geen branche waar het níet over duurzaamheid gaat. De tijd dat het een hype leek, ligt ver achter ons. Duurzaamheid moet. Omdat het goed is voor de wereld, omdat steeds strenger wordende wet- en regelgeving het opdraagt en omdat onze klanten er om vragen.

Binnen EA Evenementen heeft Ernst van Rosmalen langjarige ervaring in het organiseren van zowel klein- als grootschalige evenementen en staat hij voor de verduurzaming daarvan. Samen met Stichting Duurzaam Organiseren werkte hij aan de ontwikkeling van de certificeringsmethodiek Barometer Duurzame evenementen.

Barometer Duurzame Evenementen